K- Archie

Od návrhu po realizáciu 

Po každej objednávke dochádza k obhliadke zdarma.

Ceny komponentov dodávaných pri realizácii závisia od jednotlivých výrobcov a aktuálnej ceny.

Kalkulácia ceny

kontrola, čistenie komínového telesa od 15,- € (do 10m výšky komína)
- kontrola čistenie dymovodu ( od kotla po komín/) 5,-€
- frézovanie bowdenovou frézou ( odstránenie dechtu a usadenín z vnútorných stien komína 15,- € za 1. výškový meter komína
- kontrola a čistenie spalinovej cesty plynového kotla 15,-€
- cena ostatných prác po dohode.

Cena dopravy: - do vzdialenosti 20 km : 5,-€
- od 20 km do 50 km 20,-€ ( pri 3. a viac objednávkach do jednej lokality 10,-€)

Precízna práca

Každá realizácia prác si vyžaduje individuálny prístup a bude prekonzultovaná pri obhliadke s objednávateľom, aby boli splnené požiadavky.

Referencie

Projekty a výrobky

Páči sa vám naša práca?