Kominárstvo

Kvalita nadovšetko

Kominárstvo bolo založené v r.2022 po obsolvovaní kominárskych skúšok na SSOŠ Nitra.

Tomuto predchádzala činnosť pomocného kominára u majstra Kominára s viac ako 60-ročnou praxou, s ktorým naďalej spolupracujem.

Vykonávali sme čistenie domových komínov, komínoch bytových domov, realizácie výstavby komínov, ich rekonštrukcie. Vložkovanie komínov nerezovými vložkami. Frézovanie komínov bowdenovou frézou. Za to obdobie som bol pri realizácii viac ako 500 prác súvisiacich s touto činnosťou.